Privacy statement

Privacyverklaring website VORM

Waarvoor gebruiken we jouw persoonsgegevens?

VORM en alle ondernemingen die tot haar groep behoren zijn bedrijven die actief zijn in
de bouw-, vastgoed en financiële sector.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over jou of die we met jou in verband
kunnen brengen.

Je deelt persoonsgegevens met ons als je klant bij ons bent of als je contact met ons
hebt. Denk aan je naam, telefoonnummer of  e-mailadres. Het gaat om alle gegevens
die we in verband kunnen brengen met jou.

Waarom wij jouw persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken persoonsgegevens om onze activiteiten zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren,
in overeenstemming met de geldende wettelijke verplichtingen. Wij verwerken jouw
persoonsgegevens om de volgende activiteiten uit te kunnen voeren:

Afhandeling van jouw verzoek om informatie of interesse in een bouwproject

We houden je graag op de hoogte. Bijvoorbeeld met e-mails, nieuwsbrieven en informatie op
onze website.

Het onder uw aandacht brengen van en het verstrekken van informatie over projecten van
VORM

We zijn trots op onze projecten en brengen ze daarom graag onder jouw aandacht of
vertellen wat de laatste status is.

Onze overeenkomsten uitvoeren

Met jouw persoonsgegevens kunnen we bijvoorbeeld:

 • Contact met je opnemen;
 • Jouw gegevens goed in onze administratie zetten en bijwerken als er wijzigingen
  zijn;
 • Jouw aanvraag voor een hypotheek beoordelen en regelen;
 • Onze leveranciers en onderaannemers informeren en aansturen om jouw opdracht uit te
  voeren.

Werving van personeel en beoordeling van geschiktheid van de sollicitant

VORM staat bekend als een bedrijf dat bouwprojecten van een goede kwaliteit ontwikkelt en
bouwt. Daarvoor hebben we vakkundige en betrokken medewerkers nodig.

Risico’s verkleinen

Wij zijn medeverantwoordelijk voor de veiligheid van jou, van ons, van al onze klanten en
de financiële sector. Daarom gebruiken we jouw persoonsgegevens ook om risico’s te
verkleinen. Dit merk je bijvoorbeeld:

 • We zorgen dat je niet te grote risico’s neemt bij het afsluiten van een hypotheek;
 • We onderzoeken vooraf goed wie je bent;
 • Beveiliging van onze website(s).

Ons houden aan de wet

Voor bedrijven in de financiële sector gelden allerlei wettelijke verplichtingen. Wil je
bij ons jouw hypotheek regelen dan gaan we bijvoorbeeld:

 • Jou identificeren als je bij ons klant wordt (identificatieplicht): we controleren
  of je echt bent wie je zegt te zijn en we bewaren een kopie van jouw
  identiteitsbewijs
 • Jouw persoonsgegevens geven aan organisaties die van de wet sommige gegevens mogen
  opvragen. Denk aan: de Belastingdienst, Justitie, Toezichthouders.

Marketingactiviteiten uitvoeren

We houden je graag op de hoogte met informatie die op maat gemaakt zijn voor jou.
Daarvoor zijn vaak persoonsgegevens nodig. We kunnen de gegevens die we zelf hebben
verzameld, combineren met persoonsgegevens én algemene gegevens van andere bronnen. Bij
het analyseren verwijderen we de persoonsgegevens die we niet nodig hebben. En we kunnen
gegevens bundelen op een bepaald abstractieniveau (aggregeren), versleutelen
(pseudonimiseren) of anoniem maken.

Van wie hebben we persoonsgegevens?

Van iedereen die direct of indirect contact heef (gehad) met ons. Dus ook van iedereen
die meetekent met de hypotheekaanvraag. En van contactpersonen en vertegenwoordigers van
onze zakelijke klanten en leveranciers.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Hieronder zie je welke persoonsgegevens we verzamelen en dus ook kunnen gebruiken.

 • Gegevens over wie je bent:
  • Je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. En namen van contactpersonen
   en vertegenwoordigers van je bedrijf;
  • De gegevens die op je identiteitsbewijs staan;
  • Je rol (bijvoorbeeld gemachtigde of borg).

Waarvoor gebruiken we ze?

 • Als je klant wordt, moeten we van de wet je identiteit vaststellen. Daarvoor maken
  we een kopie van je identiteitsbewijs. Zo kan de toezichthouder zien dat we je
  geïdentificeerd hebben.
 • Je identiteitsgegevens zijn ook nodig om ons werk goed te kunnen doen.
 • We willen je natuurlijk persoonlijk aanspreken als we je post sturen. En het goede
  (e-mail) adres gebruiken.
 • En als er iets wijzigt, passen we je persoonsgegevens aan.

Je contactgeschiedenis

Informatie over contact dat je met ons had:

 • Waarover ging het contact (informatie, advies, bericht, klacht);
 • Wanneer was het contact;
 • Hoe (via onze website, e-mail, nieuwsbrief).

Waarvoor gebruiken we ze?

Dan zien we waar we het eerder met je over hebben gehad. En kunnen we je vraag of klacht
teruglezen en beantwoorden. Heb je ingewikkelde diensten en producten zoals een
hypotheek of een woning? Dan leggen we afspraken vast in jouw klantdossier.

Je gebruik van onze websites en app

Denk aan dit soort gegevens:

 • Je IP-adres: het adres van je computer of mobiel op internet dat nodig is om ervoor
  te zorgen dat computers met elkaar kunnen communiceren. Meestal kun je achterhalen
  wie er achter een IP-adres zit, maar dat mag alleen na toestemming van de rechter.
 • Gegevens over je bezoek aan onze site of apps: wanneer heb je welke webpagina’s
  bezocht, zoekopdrachten gedaan of ingelogd op Mijn Vorm.
 • Het apparaat waarmee je onze site of apps bezoekt.
 • Cookies.
 • Je cookie-instellingen.

Waarvoor gebruiken we ze?

 • IP-adressen van bezoekers van onze sites houden wij bij om fraude tegen te gaan.
 • Wij plaatsen verschillende soorten cookies op je computer. Dat zijn hele kleine
  tekstbestandjes die bestaan uit letters en cijfers. Ze houden gegevens bij over de
  websites die je bezoekt en kunnen je voorkeuren onthouden, zoals de taal of je
  gebruikersnaam.
 • Dankzij cookies weten we welke pagina’s je hebt bekeken op vorm.nl en in welke
  producten of diensten je waarschijnlijk geïnteresseerd bent. Wij kunnen je dan
  informatie laten zien die daar bij past. Of contact met je opnemen over het
  onderwerp waarop je hebt gezocht, zoals informatie over hypotheken.
 • We zien ook met welk toestel je vorm.nl of onze app bezoekt: met een mobiel, pc of
  tablet. En welk besturingssysteem  en versie van je browser je gebruikt. Dat
  zorgt er bijvoorbeeld voor dat je de inhoud ziet op de manier die bij je toestel
  past.
 • Als we cookies hebben geplaatst, zien we of je een e-mail van ons hebt geopend. Ook
  krijg je advertenties van ons op websites van andere bedrijven.
 • Cookies zijn soms echt nodig, maar niet altijd. Wil je alleen noodzakelijke cookies?
  Pas dan je cookie-instellingen aan naar niveau 1 (basis). Dat is minder ingewikkeld
  dan het klinkt.

Goed om te weten:

Partijen die het internetverkeer afhandelen kunnen het IP-adres opslaan. We kunnen niet
altijd garanderen dat dit binnen Europa gebeurt. Bezoek je bijvoorbeeld vanuit de
Verenigde Staten onze site, dan kan het ook buiten Europa worden opgeslagen. Dat doen
partijen die het internetverkeer afhandelen.

Met wie delen we persoonsgegevens?

De overheid:

 • Uw persoonsgegevens geven aan organisaties die van de wet sommige gegevens mogen
  opvragen. Denk aan: de Belastingdienst, Justitie, Toezichthouders.
 • Dienstverleners die voor VORM werken.
 • Bedrijven waar Vorm mee samen werkt.

Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is De drie Maria’s B.V.
gevestigd te Papendrecht aan de Veerweg 165 KvK 24343938.

Jouw rechten in verband met de verwerking van jouw persoonsgegevens

Wil je weten welke persoonsgegevens wij over jou hebben vastgelegd? Dan kun je gebruik
maken van jouw ‘Recht van inzage’. Of wil je jouw gegevens wijzigen en zo gebruik maken
van jouw ‘Recht op correctie’?

Je kunt ons ook vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, ook voor
de termijn die wij nodig hebben om jouw verzoeken of bezwaren te beoordelen.

Je kunt ons ook vragen om jouw persoonsgegevens te verwijderen uit onze systemen. We
zullen aan jouw verzoek voldoen, tenzij wij een dwingend, gerechtvaardigd belang hebben
om de gegevens niet te verwijderen, dat zwaarder weegt dan jouw privacybelang. Als wij
de gegevens hebben verwijderd, kunnen we om technische redenen niet alle kopieën van de
gegevens onmiddellijk uit onze back-upsystemen verwijderen.

Wij kunnen weigeren te voldoen aan de hiervoor genoemde verzoeken als deze onredelijk
vaak worden gedaan, onredelijk zware technische inspanningen vergen of onredelijk zware
technische gevolgen hebben voor onze systemen, de privacy van anderen of uitermate
onpraktisch zijn.

Voor bovenstaande verzoeken kun je ons een e-mail sturen. Voeg bij jouw e-mail een kopie
van jouw geldige paspoort, rijbewijs of ander identiteitsbewijs. Vergeet niet om jouw
BSN op de kopie onleesbaar te maken, voordat je deze meestuurt. Je kunt jouw e-mail
sturen aan privacy@vorm.nl met daarin een omschrijving van jouw verzoek. Je krijgt
binnen een maand antwoord.

Je kunt ook een klacht over het gebruik van jouw persoonsgegevens indienen. Dat kan bij
VORM en bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens

We bewaren gegevens niet langer dan nodig voor het uitvoeren van onze activiteiten,
tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

Hoe zorgen we voor jouw persoonsgegevens

We nemen alle redelijke, passende beveiligingsmaatregelen voor onze systemen en
persoonsgegevens om deze te beschermen tegen onrechtmatige toegang, wijziging,
openbaarmaking of vernietiging van persoonsgegevens. We voldoen daarbij aan de geldende
beveiligingsstandaarden.

Als ondanks de beveiligingsmaatregelen, er toch sprake is van een beveiligingsincident
dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor jouw privacy, zullen we je zo snel
mogelijk informeren over het incident. We informeren je dan ook over de maatregelen die
we hebben genomen om de gevolgen te beperken en herhaling in de toekomst te
voorkomen.

Wonen in Houtrak is een project van: